Забележителности

Биосферен резерват Сребърна – с. Сребърна

Биосферен Резерват Сребърна

Резерватът Сребърна е невероятно красива и богата природна местност в Североизточна България. Разположен е  на 2 км.  южно от р. Дунав и на 16 км западно от град Силистра, на площ от 600 ха. Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Прочут с факта, че се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици от Европа към Африка, наречено “Via Ponica” от една страна, а от друга страна, с уникалните и разнообразни водоплаващи птици в него.

През 1983 г. езерото Сребърна е включено в списъка на обекти от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Основната цел е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно.

Сред най-разнообразните видове птици, които обитават езерото са бозайници 35 вида ( видра, сляпо куче, пъстър, пор, златист хомяк и др.). От голямото рибно богатство в миналото, поради дългата изолация на езерото от река Дунав, днес може да се намерят съвсем малко видове – щука, костур, каракуда, червеноперка, и сом . Освен това резервата се обитава от 12 вида земноводни и влечуги. Сред най- интересните видове, които се срещат в езерото, са колонията къдроглави пеликани, патици, малка белочела гъска, голяма бяла чапла, мустакат синигер, ням лебед,  малък корморан и други.

Друго интересно място, което може да се види в езерото Сребърна са плаващите тръстикови острови. Местното население нарича тези островчета “кочки”, които никого не се заливат с вода, тъй като следват вертикалното движение на водата. Това облекчава живота на птиците, които населяват езерото, правейки своите гнезда върху тези подвижни острови.

През 1965 год. резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони в Европа. През 1975 г. Сребърна е включен в Рамскарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо  опазването на биоразнообразието, по-късно обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКО.

Друга интересна атракция възможността за наблюдение на птиците посредством видеокамери, поставени в езерото.

Езерото Сребърна е наистина впечатляващ и удивителен природен резерват.

Покажи още

Свързани статии

Back to top button
error: Content is protected !!